май 26 2015 0Comment

Термопомпи

Термопопомпите са агрегати, които отнемат топлинна енергия от заобикалящия ни атмосферен въздух и я предават на вътрешната отоплителна инсталация на сградата.

Write a Reply or Comment