Сушилни камери от Фриго Корект

Сушенето, както е известно, е топло- и масообменен технологичен процес на частично или пълно отстраняване на влагата, съдържаща се в даден материал, който е в твърдо или течно агрегатно състояние. Целта на сушенето е да се подобрят качествата на материала – да се намали обемната му маса, да се повиши здравината му и съответно да се увеличат възможностите за използването му. Принципно, влагата в материала би могла да се намали чрез механичен натиск или чрез нагряване на материала. Сушилните процеси, обаче, се осъществяват само при нагряване.

Сушилните инсталации намират широко приложение в различни отрасли на промишлеността. Използват се в химическата и дървообработващата На базата на начина, по който се изпълнява сушилният процес във времето, се класифицират като сушилни с непрекъснато действие и сушилни с прекъснато периодично действие.

Service brochure

photo30

Сушилни камери от Фриго Корект

В зависимост от начина на подаване на топлина към материала, сушилните инсталации се делят на конвективни, контактни и радиационни.промишленост, в селското стопанство за сушене на плодове, зеленчуци и билки и др. На базата на начина, по който се изпълнява сушилният процес във времето, се класифицират като сушилни с непрекъснато действие и сушилни с прекъснато периодично действие. В зависимост от начина на подаване на топлина към материала, сушилните инсталации се делят на:

  • конвективни сушилни камери
  • контактни сушилни камери
  • радиационни сушилни камери

Сушилни камери от Фриго Корект

Климатичните сушилни и студени пушници за сурово-сушени и трайни варено-пушени колбаси, месни деликатеси и риба се разработват индивидуално по задание на клиента, както във вече съществуващи в предприятието помещения, така и в случай, че предстои ново строителство. Те могат да бъдат проектирани за конкретно определени процеси:

Сушилни камери от Фриго Корект

Сушилни камери от Фриго Корект

На всеки детайл от системата се отделя особено внимание. Вида на въздуховодите и дюзите, тяхното сечение, броя и  местоположението им са съобразени с габаритите и особеностите на помещението, с големината на количките или стелажите и тяхното разположение,  с подреждането на продукта – висящ или разположен на скари (както при рибата) и много други дребни детайли.
Ние винаги намираме оптималното решение.

Нуждаете се от подобна услуга?